سيد پارساسيد پارسا، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 15 روز سن داره
مهساساداتمهساسادات، تا این لحظه: 5 سال و 8 ماه و 19 روز سن داره
سید صدراسید صدرا، تا این لحظه: 1 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره

پارسا،گل پسر ما

روزهاي خيلي سخت

اسباب كشي كردم و كلي وسايل نو خريدم پارسا رفت مهد جديد و خوشش اومد از خونه اي كه اجاره كردم خوشم نيومد يه كم ناخوش احوال شدم بعد يهو جاي مهد رو عوض كردن از كوچه روبرو به خيابون دورتر حالا من موندم با خونه اي كه خوشم نمياد، مهدي كه دور شد، محل كاري كه بايد هر روز به اون شهر رفت و امد كنم و ناخوش احوالي مداوم من و مريضي گاه و بيگاه پارسا نقطه  بايد برگردم از صفر علت ننوشتن تو وبلاگ گل پسرم اين روزها
17 اسفند 1393
1