سيد پارساسيد پارسا، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 15 روز سن داره
مهساساداتمهساسادات، تا این لحظه: 5 سال و 8 ماه و 19 روز سن داره
سید صدراسید صدرا، تا این لحظه: 1 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره

پارسا،گل پسر ما

حس خوب

چه حسی داره وقتی از خواب بعد از ظهر بیدار شی و ببینی پسرت یه گل سرخ خوشبو از محوطه چیده و گذاشته رو بالشتت ...
31 شهريور 1394
1