سيد پارساسيد پارسا، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 15 روز سن داره
مهساساداتمهساسادات، تا این لحظه: 5 سال و 8 ماه و 19 روز سن داره
سید صدراسید صدرا، تا این لحظه: 1 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره

پارسا،گل پسر ما

نوزده به در

روزهای فروردین تند تند میگذرن روزهایی که خیلی خسته ام و روزهایی که بهترم و میشینم وبلاگ اپ میکنم یه روز که ساعت سه از بیمارستان رفتم خرید و چهار برگشتم. هوا باد بود و رفتیم بادبادک بازی. بعدش به سم زد اتاق پارسا رو مرتب کنم. چشمتون روز بد نبینه. مثل محیط اگار قلمبه قلبمه کپک زده بود همه جا. زیر تخت خیس و زیر فرش سیاه و بدبو.فرش رو انداختم بیرون وشروع کردم به سابیدن و جارو زدن و جابجاد کردن وسایل. بعد هم چون قول داده بودم با کمک پارسا چیکن استرانوگوف درست کردیم و خوردیم. بچه ها خوابیدن. منم دوش گرفتم و تا صبح زیر پتو لرزیدم و کابوس دیدم. عکسها رو اخر مطلب میذارم چهارشنبه بعد تعطیلات مامان و بابام و طلوع دخترخاله بچه ها اومدن. ۵ شن...
21 فروردين 1395

اولین نوروز ۴ نفره

ساعت ۸ صبح بابل بودیم که سال تحویل شد. اولین نوروز چهارنفره ما بود پسرکم ذوق هفت سین داشت. پرستارش هفت تا تخم مرغ محلی اورد و نشستیم با هم رنگش کردیم   دختر نازم روز چهارم عید شش ماهه شد   عکس های روستا با خاله و دایی زاذه ها در اولین روز فروردین امسال از مهمونی دوره ای خبری نبود. اغلب ابری و بارونی و سرد بود. یه روز رفتیم دریا و یه روز هم رفتیم جنگل نور سگ سگ کردیم و برگشتیم عکس قشنگی گرفتم نیمه دوم عید انکال بودم و برگشتیم به گلستان گردی. تو یه روز ابری افتابی از جاده مرزی رفتیم مراوه تپه. راهش دشت های بکر و پر از تپه های ماهووری بود. پارسا میگه مراوه...
21 فروردين 1395
1