سيد پارساسيد پارسا، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 15 روز سن داره
مهساساداتمهساسادات، تا این لحظه: 5 سال و 8 ماه و 19 روز سن داره
سید صدراسید صدرا، تا این لحظه: 1 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره

پارسا،گل پسر ما

پفک

نشسته بودي کنار بخاري و تلويزيون نگاه ميکردي. يهو گفتي: مامان...پوشک! از جا پريدم: جيش داري؟ بريم دسشويي؟ گفتي: نه...پوشک...پوشک..جائزه! دوزاريم افتاد. رفتم برات يه خرده پفک اوردم. اشاب! چشم. اين هم بشقاب...     برای خواب بعد از ظهر هم دست از شیطنت برنمیداشتی و کلافه ام کرده بودی. بعد کلی مدارا و جونم عسلم بخواب گفتن، عنان اختیار از کف برفت و گفتم: پارسا کتک میخوای... خوشحال گفتی: پاشووو... پتک (potak)... به خیالت پفک وتنقلات تعارفت کردم عسلم. ...
25 دی 1391

راست یا چپ؟

  میگم پارسا جون قاشق رو با اون دستت بگیر! میفهمه چی میگم ولی زل زده به قاشق دست من که روبروش نشستم و بعد به دست خودش!!! از اونجاییکه بچه ها با "دیدن" بهتر از " شنیدن" یاد میگیرن تا اطلاع ثانوی بنده با دست چپ غذا میخورم. ( در نقش ایینه) ....................................................................................... دو شب اخیر تا دیروقت بیدار بود. امشب که تصمیم گرفتم  دوباره ساعت خوابش رو تنظیم کنم اقا رفته از تو هال یه سی دی و کنترل دستگاه رو اورده. بهش گفتم نه الان لالا کن...گریه کنان رفت تو هال همه چراغ ها رو روشن کرد و تلویزیون رو هم روشن کرد و اصرار که بیا  سی دی " نی نی" برام بذار.... مجبور...
7 آبان 1391
1