سيد پارساسيد پارسا، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 15 روز سن داره
مهساساداتمهساسادات، تا این لحظه: 5 سال و 8 ماه و 19 روز سن داره
سید صدراسید صدرا، تا این لحظه: 1 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره

پارسا،گل پسر ما

مرد هست و قولش!

  ماشين فروشي بازي بود من نقش خريدارها و پارسا فروشنده اول قورباغه اومد يه ماشين قرمز تر و تميزانتخاب كرد ولي پولش گرون بود گفت ميرم كار ميكنم بعد ميام بعد خرگوش رو اوردم ( عروسك مورد علاقه اش) همون ماشين رو انتخاب كردم و گفتم من خيلي پولدارم و همين رو ميخوام پارسا هي ماشين هاي ديگه رو پيشنهاد ميداد و ازشون تعريف ميكرد من ميگفتم كه همين رو ميخوام. و اينكه ميخوام ماشين عروسش كنم( بازي مورد علاقه پارسا تا تحريكش كنم ماشين رو بفروشه) ميگفت اين بيرونش خراش داره بيا يكي ديگه بگير خرگوش هم ميگفت من بيشتر پول ميدم و همينو ميخوام اخرش پارسا گفت پس حالا برو فردا بيا ببينم چي ميشه بعد كه خرگوش رفت اضطراب  داشت كه قورباغه زودتر بيا...
6 مرداد 1394
1