سيد پارساسيد پارسا، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 15 روز سن داره
مهساساداتمهساسادات، تا این لحظه: 5 سال و 8 ماه و 19 روز سن داره
سید صدراسید صدرا، تا این لحظه: 1 سال و 7 ماه و 21 روز سن داره

پارسا،گل پسر ما

هنوز اردیبهشت- هنوز کروناویروس

روزها تند تند میدون! تار موهای سفید بیشتر! بچه ها بزرگتر فسقلی دیروز سی اردیبهشت اولین دندون اش جوونه زد و الان بیقراره برای دومی. خوب غذا نمیخوره و خوب نمیخوابه. من نزدیک ۵ ماهگی فرنی رو شروع کردم و الان که هفت ماه تمام میشه سوپ گوشت و سبزیجات میکس شده، سرلاک، خیلی کوچولو زرده،بیسکوییت مادر حل شده و فرنی بهش میدم. موز وسیب هم همینطور. فقط دو روز در اواسط ۷ ماهگی سینه خیز رفت و بعد چهار دست و پا شد. بدون تکیه گاه میشینه و بعد مدتی ولو میشه که رو نشستن اش نمیشه حساب کرد. نون بربری رو تیکه میکنه و با بزاقش خیس میده و میقورته تو شیش و نیم ماهگی در خروجی خونه رو پیدا کرد و فهمید چه کسی لباس بیرون پوشیده! پس گریه هاش هم برا ددر رفتن شروع ...
11 خرداد 1399
1